1. Privacybeleid Henno Cysouw kijkt verder:

Henno Cysouw kijkt verder is een optiekbedrijf. Wij verstrekken oogzorg aan onze klanten. daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in  opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw vraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen heeft kunt u ook contact met ons opnemen. Belt u dan naar 0115-616113 of per e-mail naar sales@hennocysouw.nl

2. Gebruik van persoonsgegevens:

Bij het gebruik van onze diensten en producten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en producten u kiest te gebruiken. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

- Naam, Adres, E-mailadres, Geboortedatum, Geslacht, IBAN, Leeftijd, Klantnummer, Telefoonnummer, Meetgegevens [anamnese, refractie], Financiële gegevens [betaalhistorie, openstaande rekeningen etc.]

3. Doeleinden:

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden [mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt]:

 • Om u op ieder moment te voorzien van optimale oogzorg.
 • Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via telefonisch contact, per e-mail of in onze winkel.
 • Om u te informeren over de nazorg verbonden aan het afgenomen product of dienst.
 • Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • Om uw klacht over ons bedrijf of uw reactie op een klacht te verwerken.
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij consumenten om zo onze producten en dienstverlening te verbeteren.
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van electronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden via de website.
 • Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesse.
 • Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen heeft en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch
 • Om onze website te verbeteren. 

4. Verstrekking aan derden:

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van of dienstverlening rond de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Wanneer wij uw gegegevens aan een derde verstrekken zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.