Optometrie

Meer dan een standaard oogonderzoek.

Een optometrisch onderzoek duurt ongeveer 45 minuten en kost € 45,00. Dit wordt door verschillende verzekeringsinstanties vergoed. Afhankelijk van de aard van de problematiek, volgt een behandeling door de optometrist of wordt doorverwezen naar de oogarts of huisarts.

Leeftijd                               frequentie

                           bezoek oogarts

Zes tot veertig jaar                 één keer per drie jaar

Veertig tot zestig jaar              één keer per twee jaar

Zestig plus                          één keer per anderhalf jaar

Bel voor het maken van een afspraak, telefoonnummer: 0115 – 616 113 of e-mail: sales@hennocysouw.nl.