Optometrie

Meer dan een standaard oogonderzoek.

Meer dan een standaard oogonderzoek.

Mensen met oogklachten kunnen bij Henno Cysouw terecht voor een uitgebreid onderzoek door één van onze kwaliteit geregistreerde optometristen. Optometrie gaat verder dan een standaard oogonderzoek: alle segmenten van het oog worden bekeken. Dit betreft dan zowel het zicht, als de samenwerking en gezondheid van de ogen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse digitale technieken zoals een OCT-scan. Hiermee kunnen oogafwijkingen zoals glaucoom, staar of netvliesproblematiek (macula degeneratie, diabetische retinopathie en netvliesloslating) worden gesignaleerd. Ook wanneer er oogproblematiek in de familie voorkomt kan het raadzaam zijn preventief onderzoek uit te laten voeren. 

U kunt zowel met als zonder doorverwijzing van uw huisarts bij ons terecht. Indien er een verwijzing van de huisarts is, wordt het onderzoek vergoed door uw zorgverzekering. 

 

Bel voor het maken van een afspraak, telefoonnummer: 0115 – 616 113 of e-mail: sales@hennocysouw.nl.