Nieuws

Gediplomeerde opticiens en optometristen

Gediplomeerde opticiens en optometristen

Nederland en Portugal zijn de enige landen in Europa waar er voor het uitvoeren van een oogmeting geen diploma’s zijn vereist. Volgens Henno Cysouw is een strikte overheidsregulering van het beroep opticien essentieel. Nu is dit vak nog niet beschermd. Hierdoor is het voor de consument vaak onduidelijk of hij te doen heeft met een gediplomeerde opticien of met iemand die zich alleen maar opticien noemt.

Branchebreed keurmerk

Henno Cysouw pleit voor een branchebreed keurmerk voor het beroep opticien of contactlensspecialist. Volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Gezondheid en Sport is het opstellen van een keurmerk echter primair een zaak van de markt zelf en is een wettelijk keurmerk niet noodzakelijk. De consument moet zich volgens het ministerie bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid om te onderzoeken of hij of zij te maken heeft met een professional. Opticiens en contactlensspecialisten houden zich bezig met het aanmeten en de verkoop van brillenglazen of lenzen. Dit maakt weliswaar deel uit van de oogzorg, maar valt niet onder de uitoefening van de geneeskunst of de individuele gezondheidszorg.  Henno Cysouw heeft gediplomeerde vakmensen in dienst. Om up-to-date te blijven, volgen zij jaarlijks verplichte vervolgstudies. Omdat een oogmeting uitsluitend door een gediplomeerde opticien of optometrist wordt uitgevoerd, kan een zeer hoge kwaliteit gegarandeerd worden. De optiens en optometristen werken nauw samen. Henno Cysouw is ook een stagebedrijf voor de Hogeschool Utrecht.  Alle door de stagaires uitgevoerde geprotocolleerde onderzoeken worden beoordeeld en besproken door één van onze optometristen die dan ook eindverantwoordelijk is . Een HBO-optometrist kijkt verder dan alleen wel of geen bril, ze kijkt naar de algehele conditie van de ogen. En dat is belangrijk: een te hoge oogdruk kan bijvoorbeeld lijden tot glaucoom, wat weer kan leiden tot blindheid. Ook andere complicaties worden bij een professioneel oogonderzoek in een vroegtijdig stadium herkend. Indien noodzakelijk, wordt direct doorverwezen naar een huisarts of specialist. En als je bedenkt wat je dagelijks van je ogen verlangt, is dat cruciaal. Goede ogen zijn een grote rijkdom, wees er zuinig op.’